background image

Kwijtschelding

Iedereen met een inkomen op bijstandsniveau en weinig vermogen komt in principe in aanmerking voor kwijtschelding van de watersysteemheffing ingezetenen en de zuiveringsheffing.
Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke situatie.

Zaken die van belang zijn voor uw aanvraag om kwijtschelding zijn:

 • de samenstelling van uw huishouden
 • uw leeftijd
 • uw inkomen
 • toeslagen en voorlopige teruggaaf van de Rijksbelastingdienst
 • uw maandelijkse huur
 • uw te betalen premie(s) zorgverzekering
 • uw bank- en spaartegoeden en andere financiële middelen
 • de geschatte waarde van uw eventuele auto

Kwijtscheldingsnormen:

Hefpunt hanteert de volgende kwijtscheldingsnormen:

pdfKwijtscheldingsnormen 201666.17 KB

 Regels en voorwaarden

Het heeft geen zin om kwijtschelding aan te vragen, als:

 • U in het bezit bent van een auto die op het moment van het verzoek een waarde van meer dan € 2269,- heeft, tenzij die auto absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep dan wel absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit.
 • U in het bezit bent van een eigen woning waarvan de WOZ- waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld.
 • U de aanslag langer dan 3 maanden geleden betaald heeft.
 • Het tegoed op al uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan het maandinkomen waarop u op basis van de participatiewet recht zou hebben vermeerderd met één maand huur en één maand ziektekostenpremie.

Procedure kwijtschelding

Om de administratieve lasten voor burger en overheid terug te brengen, heeft Hefpunt de mogelijkheid om via bestandsvergelijking geautomatiseerd te toetsen of u wellicht voor kwijtschelding in aanmerking komt. Als u in aanmerking denkt te komen voor kwijtschelding dient u het formulier “Verkort verzoek om kwijtschelding” bij Hefpunt in te dienen. Aan de hand van dit verkorte formulier gaat Hefpunt door middel van bestandsvergelijking na of u mogelijk voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt. Indien u niet voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt, ontvangt u van Hefpunt een brief met het formulier “ Verzoek om kwijtschelding” en heeft u de mogelijkheid om alsnog via dit volledige formulier voorzien van bijlagen kwijtschelding aan te vragen.

Kwijtschelding voor gemeente en Hefpunt

Hefpunt werkt met veel gemeenten samen bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding. Dat betekent dat u maar één kwijtscheldingsformulier hoeft in te vullen. U vraagt dan gelijktijdig kwijtschelding aan bij de gemeente en bij Hefpunt. U hoeft niet te wachten met de inzending van het aanvraagformulier tot u de aanslagen van de gemeente heeft ontvangen. U kunt op het kwijtscheldingsformulier aangeven dat u ook voor deze belastingen kwijtschelding aanvraagt. U ontvangt een schriftelijke beschikking van de gemeente en van Hefpunt. Over het algemeen is het zo dat als u kwijtschelding krijgt van waterschapsbelastingen, u ook kwijtschelding krijgt van gemeentelijke belastingen.

Om welke gemeenten gaat het?

 • Fryslân: Achtkarspelen, het Bildt, de Fryske Marren, Harlingen, Kollumerland c.a., Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Opsterland, Terschelling, Tytsjerksteradiel en Vlieland.
 • Groningen: Appingedam, Bedum, Bellingwedde, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Loppersum, Marum, Oldambt, Stadskanaal, Ten Boer, Vlagtwedde en Winsum.
 • Drenthe: Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Noordenveld enTynaarlo.

Het formulier “Verkort verzoek om kwijtschelding” kunt u hier downloaden, ophalen bij uw gemeentehuis, het waterschapskantoor of bij het kantoor van Hefpunt.

Gemeente Assen – wijk Kloosterveen

Voor een deel van de gemeente Assen (wijk Kloosterveen) geldt een uitzondering. De bewoners van de wijk Kloosterveen ontvangen een aanslag van de gemeente Assen en een aanslag waterschapsbelastingen van GBLT. Voor de gemeentelijke belastingen kunt u een kwijtscheldingsformulier indienen bij Hefpunt. De beoordeling van verzoeken om kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen vindt plaats door Hefpunt.

Burgers die een aanslag van GBLT ontvangen kunnen voor de waterschapsbelastingen bij GBLT kwijtschelding aanvragen. Nadere informatie vindt u op de website van GBLT.

Gemeente de Fryske Marren – wijk Lemstervaart

Voor een deel van de gemeente de Fryske Marren (wijk Lemstervaart) geldt een uitzondering. De bewoners van de wijk Lemstervaart ontvangen een aanslag waterschapsbelastingen van GBLT en van de gemeente de Fryske Marren. De beoordeling van verzoeken om kwijtschelding van zowel de waterschaps- als gemeentelijke belastingen vindt plaats door GBLT.

Burgers die een aanslag van GBLT ontvangen kunnen voor de waterschapsbelastingen bij GBLT kwijtschelding aanvragen. Nadere informatie vindt u op de website van GBLT.

Kwijtscheldingsformulieren

Download hier het formulier “Verkort verzoek om kwijtschelding” van uw gemeente. Staat uw gemeente er niet bij, download dan het kwijtscheldingsformulier Hefpunt Algemeen.

Gemeente:

pdfAa en Hunze.pdf504.63 KB

pdfAchtkarspelen.pdf504.38 KB

pdfAppingedam.pdf629.8 KB

pdfAssen.pdf503.26 KB

pdfBedum.pdf504.02 KB

pdfBellingwedde.pdf501.51 KB

pdfBorger Odoorn.pdf505.63 KB

pdfDelfzijl.pdf506.17 KB

pdfde Fryske Marren.pdf511.21 KB

pdfDe Marne.pdf509.22 KB

pdfEemsmond.pdf505.23 KB

pdfGroningen.pdf470.71 KB

pdfGrootegast.pdf519.66 KB

pdfHaren.pdf591.15 KB

pdfHarlingen.pdf504.35 KB

pdfhet Bildt.pdf509.92 KB

pdfKollumerland_c.pdf523.9 KB

pdfLeeuwarden.pdf548.52 KB

pdfLeeuwarderadeel.pdf509.4 KB

pdfLoppersum.pdf589.21 KB

pdfMarum.pdf542.81 KB

pdfNoordenveld.pdf507.17 KB

pdfOldambt.pdf513.9 KB

pdfStadskanaal.pdf511.15 KB

pdfTen Boer.pdf514.21 KB

pdfTynaarlo.pdf512.32 KB

pdfTytsjerksteradiel.pdf503.36 KB

pdfVlagtwedde.pdf510.62 KB

pdfWinsum.pdf514.73 KB

pdfHefpunt Algemeen.pdf491.78 KB

Voor watersysteemheffing gebouwd en watersysteemheffing ongebouwd is geen kwijtschelding mogelijk. Het bezit van een woning, gebouw of land is namelijk vermogen.

Een betalingsregeling is wel mogelijk. Een verzoek voor een betalingsregeling kunt u indienen bij:

Hefpunt

Postbus 88

9700 AB Groningen.

 

Automatische kwijtschelding

Kreeg u het afgelopen jaar kwijtschelding, dan komt u dit jaar mogelijk weer in aanmerking voor kwijtschelding. Als dit het geval is, dan ontvangt u een aanslag waarop het bedrag van de kwijtschelding verwerkt is. U hoeft in dat geval niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen.

Indien wij getoetst hebben of u voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt en het blijkt dat er een belemmering is, dan ontvangt u een brief met een formulier “verzoek om kwijtschelding”. Daarmee kunt u alsnog kwijtschelding aanvragen.

Zakelijk

Het is mogelijk om als zelfstandig ondernemer in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Kwijtschelding is alléén mogelijk voor belastingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf.

U leest hier meer over:

kwijtschelding voor ondernemers.