background image

Iedereen met een inkomen op bijstandsniveau en weinig vermogen komt in principe in aanmerking voor kwijtschelding van de watersysteemheffing ingezetenen en de zuiveringsheffing. Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke situatie.

Zaken die van belang zijn voor uw aanvraag om kwijtschelding zijn:

 • de samenstelling van uw huishouden
 • uw leeftijd
 • uw inkomen
 • toeslagen en voorlopige teruggaaf van de Rijksbelastingdienst
 • uw maandelijkse huur
 • uw te betalen premie(s) zorgverzekering
 • uw bank- en spaartegoeden en andere financiële middelen
 • de geschatte waarde van uw eventuele auto

Kwijtscheldingsnormen:

Hefpunt hanteert de volgende kwijtscheldingsnormen:

Normen kwijtschelding

Regels en voorwaarden

Het heeft geen zin om kwijtschelding aan te vragen, als:

 • U in het bezit bent van een auto die op het moment van het verzoek een waarde van meer dan € 2269,- heeft, tenzij die auto absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep dan wel absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit.
 • U in het bezit bent van een eigen woning waarvan de WOZ- waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld.
 • U de aanslag langer dan 3 maanden geleden betaald heeft.
 • Het tegoed op al uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan het maand inkomen waarop u op basis van de participatiewet recht zou hebben vermeerderd met één maand huur en één maand ziektekostenpremie. 

Kwijtschelding voor gemeente en Hefpunt

Hefpunt werkt met veel gemeenten samen bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding. Dat betekent dat u maar één kwijtscheldingsformulier hoeft in te vullen. U vraagt dan gelijktijdig kwijtschelding aan bij de gemeente en bij Hefpunt. U hoeft niet te wachten met de inzending van het aanvraagformulier tot u de aanslagen van de gemeente hebt ontvangen. U kunt op het kwijtscheldingsformulier aangeven dat u ook voor deze belastingen kwijtschelding aanvraagt. U ontvangt een schriftelijke beschikking van de gemeente én van Hefpunt. Richtlijn daarbij is dat als u kwijtschelding krijgt van waterschapsbelastingen, u ook kwijtschelding krijgt van gemeentelijke belastingen.

Om welke gemeenten gaat het?

 • Fryslân: Achtkarspelen, het Bildt, de Fryske Marren, Harlingen, Kollumerland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Opsterland, Tytsjerksteradiel en Vlieland.
 • Groningen: Appingedam, Bedum, Bellingwedde, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Loppersum, Marum, Oldambt, Stadskanaal, Ten Boer, Vlagtwedde en Winsum.
 • Drenthe: Baanzicht (Assen), Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Noordenveld en Tynaarlo.

Een kwijtscheldingsformulier kunt u hier downloaden, ophalen bij uw gemeentehuis, het waterschapskantoor of bij het kantoor van Hefpunt.

Kwijtscheldingsformulieren

Download hier het kwijtscheldingsformulier van uw gemeente. Staat uw gemeente er niet bij download dan het kwijtscheldingsformulier Hefpunt Algemeen.

Gemeente:

pdfAa en Hunze723.36 KB

pdfAchtkarspelen722.92 KB

pdfAppingedam965.04 KB

pdfAssen Baanzicht710.26 KB

pdfBedum708.26 KB

pdfBellingwedde707.59 KB

pdfBorger Odoorn716.57 KB

pdfDelfzijl712.52 KB

pdfDe Fryske Marren822.68 KB

pdfDe Marne713.5 KB

pdfEemsmond717.67 KB

pdfGroningen706.12 KB

pdfGrootegast730.1 KB

pdfHaren883.25 KB

pdfHarlingen709.85 KB

pdfHet Bildt716.87 KB

pdfKollumerland751.72 KB

pdfLeeuwarden796.08 KB

pdfLeeuwarderadeel714.55 KB

pdfLoppersum866.95 KB

pdfMarum775.78 KB

pdfNoordenveld709.01 KB

pdfOldambt719.99 KB

pdfStadskanaal714.44 KB

pdfTen Boer712.88 KB

pdfTynaarlo714.12 KB

pdfTytsjerksteradiel721.27 KB

pdfVlagtwedde711.1 KB

pdfWinsum717.88 KB

Indien u kwijtschelding vraagt voor een andere gemeente dan hiervoor genoemd, dan kunt u het kwijtscheldingsformulier Hefpunt Algemeen downloaden:

pdfHefpunt_Algemeen700.89 KB

Baanzicht

Baanzicht heeft voor de afhandeling van de kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen afspraken met de gemeente Assen. Burgers van deze gemeenten dienen van het Baanzicht-formulier gebruik te maken. Voor de gemeentelijke belastingen kunnen deze mensen gebruik maken van het Baanzicht kwijtscheldingsformulier. Beoordeling vindt vervolgens plaats door Hefpunt.

Voor een deel van de gemeente Assen (wijk Kloosterveen) geldt een uitzondering. De bewoners in dit gebied krijgen een aanslag van GBLT. Deze burgers kunnen telefonisch of via de mail een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij GBLT. De beoordeling van deze verzoeken voor de waterschapsbelastingen vindt plaats door GBLT.

Voor watersysteemheffing gebouwd en watersysteemheffing ongebouwd is geen kwijtschelding mogelijk. Het bezit van een woning, gebouw of landgoed is namelijk vermogen. Een betalingsregeling is wel mogelijk.

Een verzoek voor een betalingsregeling kunt u indienen bij:

Hefpunt
Postbus 88
9700 AB Groningen.

Automatische kwijtschelding

Kreeg u het afgelopen jaar kwijtschelding, dan komt u dit jaar mogelijk weer automatisch in aanmerking voor kwijtschelding. U ontvangt dan geen aanslag maar een brief van Hefpunt. U hoeft in dat geval niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Komt u dit jaar niet in aanmerking voor automatische kwijtschelding, dan ontvangt u een brief met een kwijtscheldingsformulier. Daarmee kunt u opnieuw kwijtschelding aanvragen.

Zakelijk

Het is mogelijk om als zelfstandige in aanmerking te komen voor kwijtschelding. U leest hier meer over: kwijtschelding voor ondernemers